ถามแพทย์

 • ตาพร่ามัว มองไกลๆภาพมันจะมัวๆ

 •  Darika Sukhanan
  สมาชิก
  ตาพร่ามัวเกิดจากสาเหตุใด

   สวัสดีค่ะ คุณ Darika Sukhanan,

               อาการตามัว มองภาพไม่ชัด เกิดได้หลายสาเหตุค่ะ แบ่งเป็น

             1. สาเหตุจากตัวลูกตาเอง เช่น

                  - ตาอักเสบจากการติดเชื้อ เป็นแผลบนกระจกตาจากกาติดเชื้อ

                  - มีสายตาสั้น สายตาเอียง รวมทั้งการใช้สายตามากจนเมื่อยล้า หรือที่เรียกว่าสายตาสั้นเทียม ซึ่งมักเกิดจากการใช้สายตาดูโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ 

                  - โรคต้อกระจก ต้อหิน  เส้นเลือดฝอยในดวงตาแตก จอประสาทตาเสื่อม เบาหวานขึ้นตา เนื้องอกในลูกตา

              2. สาเหตุจากโรคของเส้นประสาทดวงตาหรือสมอง เช่น เกิดเส้นประสาทตาอักเสบ เป็นเนื้องอกของเส้นประสาทตา เนื้องอกในสมอง เป็นต้น

               เนื่องจากสาเหตุของการมองภาพไม่ชัดมีหลายสาเหตุดังกล่าว แนะนำให้คุณ Darika Sukhanan ไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจให้ละเอียดค่ะ เนื่องจากความผิดปกติของการมองเห็นจำเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างในการตรวจค่ะ