ถามแพทย์

  • เป็นต้อกระจกตั้งแต่กำเนิด สามารถรักษาให้กลับมามองเห็นได้หรือไม่

  • อยากทราบว่าถ้า เป็น ต้อกระจก ตั้งแต่กำเนิด สามารถ รักษาให้กลับมามองเห็นได้หรือไม่ค่ะ
    สวัสดีค่ะ คุณสิทธิชัย เก็มเด็น การรักษาหลักของต้อกระจกที่เป็นตั้งแต่กำเนิด คือการผ่าตัดค่ะ โดยทั่วไปหลังผ่าตัดแล้วการมองเห็นมักชัดเจนขึ้น แต่ต้องทำการรักษาโดยเร็วหลังแรกเกิด หากทราบว่าเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้นแล้ว ผลการรักษาอาจไม่ดีแม้ว่าจะผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แล้วก็ตาม เนื่องจากสายตาถูกบดบังการมองเห็นมานานเกินไปค่ะ ขอให้อาการดีขึ้นโดยเร็วนะคะ