ถามแพทย์

  • หลังประจำเดือนหมดแล้วมีเพศสัมพันธ์ ไม่ได้ป้องกัน จะท้องไหม

  •  Mayty
    สมาชิก
    หลังประจำเดือนหมดตกเย็นมาก็มีพสพ กะแฟน หลั่งในตลอดค่ะ ไม่ได้ป้องกัน ท้องไหมมค่ะะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Mayty,

                          ระยะปลอดภัยแบบหลัง 7 วันนั้น ให้นับจากวันแรกที่ประจำเดือนมาจนถึงวันที่มีเพศสัมพันธ์ ว่านับได้กี่วัน หากไม่เกิน 7 วัน ก็จะอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นน้อยมาก แต่หากเลย 7 วันไปแล้ว โอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนวันที่เพิ่มขึ้น จนมีโอกาสสูงสุดในช่วงกึ่งกลางของรอบเดือน และจะค่อยๆ น้อยลงเมื่อเข้าใกล้วันที่มีประจำเดือนในรอบต่อไป