ถามแพทย์

  • ตั้งครรภ์

  • มีประจำเดือนวันที่ 10 กุมภา หมด 14 กถมภา และมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใส่ถุงยาง ในวันที่ 17 กพ.แตกนอก และมีเพศสัมพันธ์อีกในวันที่ 28 กพ.แบบสวมถุงยาง ปกติทานยาคุมแบบรายเดือนยี้ห้อเมอซิลอนอยู่แล้ว ระหว่างเดือนมีลืมกินยาบ้าง ประมาณ. 30-40 นาทีในวันที่ 16 และ 28 และตอนนี้ประจำเดือนมาในวันที่ 10 มีนา แต่มาน้อยมาก แบบน้อยมากๆ อยากทราบว่าจะสามารถตั้งครรภ์ได้ไหม ซึ่งวันที่ปจด.มาคือวันที่กินยาเม็ดหลอกที่อยู่ในยาคุม เม็ดที่ 25 #มีการตรวจการตั้งครรภ์แล้วในวันที่ 10 มีนา ผลคือไม่ท้องขึ้น 1 ขีด อยากทราบว่าผลน่าเชื่อถือได้หรือยัง #หรือเกิดจากการคิดมากจนปจด.มาน้อย