ถามแพทย์

  • ตั้งครรภ์

  • มีประจำเดือนวันที่ 10 กุมภา หมด 14 กถมภา และมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใส่ถุงยาง ในวันที่ 17 กพ.แตกนอก และมีเพศสัมพันธ์อีกในวันที่ 28 กพ.แบบสวมถุงยาง ปกติทานยาคุมแบบรายเดือนยี้ห้อเมอซิลอนอยู่แล้ว ระหว่างเดือนมีลืมกินยาบ้าง ประมาณ. 30-40 นาทีในวันที่ 16 และ 28 และตอนนี้ประจำเดือนมาในวันที่ 10 มีนา แต่มาน้อยมาก แบบน้อยมากๆ อยากทราบว่าจะสามารถตั้งครรภ์ได้ไหม ซึ่งวันที่ปจด.มาคือวันที่กินยาเม็ดหลอกที่อยู่ในยาคุม เม็ดที่ 25 #มีการตรวจการตั้งครรภ์แล้วในวันที่ 10 มีนา ผลคือไม่ท้องขึ้น 1 ขีด อยากทราบว่าผลน่าเชื่อถือได้หรือยัง #หรือเกิดจากการคิดมากจนปจด.มาน้อย

    สวัสดีค่ะ คุณ วาสนา ใจเที่ยงธรรม,

                         หากได้ทานยาคุมกำเนิดทุกวัน ไม่มีวันที่ลืมทาน ไม่มีอาเจียนหรือท้องเสีย ไม่ได้ทานยาอื่นบางชนิดร่วม ยาคุมกำเนิดก็จะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ส่วนการยาในเวลาที่ต่างกันเพียง 30-40 นาที ไม่มีผลทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลงค่ะ

                         นอกจากนี้ประจำเดือนได้มาในช่วงยาที่เป็นเม็ดแป้ง ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ อีกทั้งหากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์แล้ว พบว่าขึ้นเพียง 1 ขีด ก็หมายความว่าไม่ได้ตั้งครรภ์แต่อย่างใดค่ะ

                         การที่ประจำเดือนมาน้อยนั้น สาเหตุอาจมาจากการทานยาคุมกำเนิดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานๆ ได้ เนื่องจากฮอร์โมนจากยาอาจไปทำให้เยื่อบุผนังมดลูกบางลง ในบางราย ประจำเดือนอาจขาดหายไปได้คล้ายกับการฉีดยาคุมกำเนิด แต่ไม่ได้อันตรายแต่อย่างใดค่ะ นอกจากนี้อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น มีภาวะโลหิตจาง มีพังผืดเกิดขึ้นในมดลูก เป็นต้น