ถามแพทย์

 • ตั้งครรภ์แล้วน้ำหนักควรเพิ่มกี่กิโลถึงจะดีคะ

 •  ppat
  สมาชิก

  หมอคะ อยากรู้ว่าตอนตั้งครรภ์ น้ำหนักควรขึ้นเท่าไหร่ดี กลัวว่าลูกคลอดออกมาจะตัวเล็ก ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาจากเดิม 15 กิโลกรัมแล้ว มากไปไหม ลูกจะแข็งแรงไหมคะ

  สวัสดีค่ะ สุขภาวะทางโภชนาการที่ดีขณะตั้งครรภ์ ประกอบด้วย

  • น้ำหนักขึ้นอย่างเหมาะสม

  • รับประทานอาหารสดใหม่ ที่สะอาด ไม่ผ่านกรรมวิธีมากนัก ในปริมาณที่เหมาะสม

  • ไม่ตื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่หรือสารเสพติดอื่น

  • รับประทานวิตามินเสริมอย่างเหมาะสม

   น้ำหนักช่วงตั้งครรภ์ควรจะเพิ่มมากหรือน้อย ขึ้นกับน้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ด้วย โดยทั่วไปหากไม่ใช่การตั้งครรภ์แฝด  น้ำหนักควรขึ้นดังนี้

   • มารดาที่มีดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์ < 18.5 กก./ม2  (น้ำหนักน้อย) น้ำหนักควรเพิ่ม 12.5 - 18 กิโลกรัม ตลอดการตั้งครรภ์

   • มารดาที่มีดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์ 18.5 - 24.9 กก./ม2  (น้ำหนักปกติ) น้ำหนักควรเพิ่ม 11.5 - 16 กิโลกรัม

   • มารดาที่มีดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์ 25 - 29.9 กก./ม2  (น้ำหนักเกิน) น้ำหนักควรเพิ่ม 7 - 11.5 กิโลกรัม ตลอดการตั้งครรภ์

   • มารดาที่มีดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์  ≥ 30 กก./ม2 (อ้วน) น้ำหนักควรเพิ่ม 5 - 9 กิโลกรัม ตลอดการตั้งครรภ์

    หมายเหตุ ดัชนีมวลกาย คำนวณโดย น้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วย ส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสอง (น้ำหนัก (กก.)/ส่วนสูง(เมตร)2)

    จากที่คุณบอกว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้น 15 กิโลกรัมนั้น ยังไม่สามารถตัดสินได้ว่ามากไปหรือไม่ หรือทารกจะแข็งแรงหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นกับอายุครรภ์ และน้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ของคุณด้วย คุณควรขอคำแนะนำจากแพทย์ที่ฝากครรภ์ แพทย์สอบถามประวัติเดิม รวมถึงโรคประจำตัวต่าง ๆ ตรวจร่างกาย และจะสามารถแนะนำน้ำหนักที่เหมาะสม เพื่อโภชนาการที่ดีของคุณเอง และสุขภาพของทารกต่อไป

     

    และจากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า หากมารดามีน้ำหนักก่อนตั้งครรภ์มาก ก็ไม่ควรเพิ่มน้ำหนักมากนักระหว่างตั้งครรภ์ และน้ำหนักที่ขึ้นมากเกินไปไม่ได้หมายถึงว่าทารกที่เกิดมาจะมีสุขภาพดีเสมอไป หากน้ำหนักน้อยกว่าที่ควรจะเป็นทารกอาจจะมีความเสี่ยงที่จะคลอดออกมาตัวเล็กเกินไป แต่หากน้ำหนักมารดาเพิ่มมากกว่าเกณฑ์มาก ทารกก็อาจจะตัวใหญ่ และมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะอ้วนตั้งแต่เด็กได้ มารดาก็จะมีน้ำหนักที่เหลือหลังคลอดมากกว่าปกติด้วย