ถามแพทย์

 • เป็นประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง ผิดปกติไหมค่ะ

 •  pakapun
  สมาชิก
  เดือน 7 เป็นวันที่ 20/7 1 ครั้ง, เดือน8 เป็นวันที่ 14/8 และ 29/8 , เดือน 9เป็นวันที่ 20/9 ,เดือน 10 เป็นวันที่ 5/10 และ 20/10 ,เดือน 11 เป็นวันที่ 14/11 อย่างนี้ผิดปกติหรือเปล่าค่ะ แล้วน้ำหนักก็ขึ้นเร็วมาก จาก 58-64 ตกขึ้นเดือนละ 1 โลเลย ปกติจะน้ำหนัก 57-58 มาหลายปีแล้วค่ะ แล้วเพิ่งตรวจมะเร็งปากมดลูกเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ก็ปกติดีค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ pakapun, 

                   การมีประจำเดือนมาในวันที่ 20/7,  14/8, 29/8, 20/9, 5/10, 20/10, 14/11 นั้น เท่ากับมีระยะห่างระหว่างรอบเดือนห่างกันน้อยกว่า 21 วันในบางรอบ ถือเป็นอาการที่ผิดปกติค่ะ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

                1. การตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น 

                2. จากการใช้ฮอร์โมน เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด  รวมถึงยาบางอย่าง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ยาต้านเศร้า เป็นต้น 

                3. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งรังไข่ เป็นต้น

                4. การทำงานผลิตฮอรโมนของรังไข่ผิดปกติ เช่น ภาวะที่มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ (PCOS) แต่มักพบในช่วงวัยุ่น หรือ เป็นผลจากการทำงานที่ของรังไข่ผิดปกติในช่วงวัยใกล้หมดประจำเดือนก็ได้

                5. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ เกร็ดเลือดทำงานผิดปกติ เป็นตับแข็ง ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ เป็นต้น

               สำหรับมะเร็งปากมดลูก มักไม่ได้ทำให้เกิดอาการเลือดประจำเดือนมาบ่อย ส่วนใหญ่มักมีอาการเลือดออกะปริดกะปรอย ตกขาวปนเลือด เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์มากกว่า อีกทั้งได้ไปตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกแล้ว ผลปกติดี มะเร็งปากมดลูกจึงไม่ใช่สาเหตุค่ะ

               การที่มีน้ำหนักขึ้นเยอะผิดปกตินั้น สาเหตุหนึ่งอาจมาจากการมีโรคบางอย่าง เช่น ไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ ซึ่งก็จะทำให้ประจำเดือนมาผิดปกติได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นแนะนำให้คุณ pakapun ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะ