ถามแพทย์

 • ตรวจโรคเพศสัมพันธ์

 •  Kommyyy
  สมาชิก
  สอบถามครับว่าถ้าเราตรวจโรคเพศสัมพันธ์ เช่น hiv ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี, ซี ในระยะเวลาสามเดือนหลังจากไปเสี่ยงมา และผลตรวจปกติ สามารถเชื่อถือผลตรวจและวางใจได้ยังครับ

   สวัสดีค่ะ คุณ Kommyyy,

                  สำหรับการตรวจหาเชื้อ HIV หากเป็นการตรวจหา Anti-HIV จะเริ่มตรวจพบหลังติดเชื้อไปได้ประมาณ 3 สัปดาห์ และตรวจพบได้เกือบ 100% ที่ 12 สัปดาห์

                  สำหรับไวรัสตับอักเสบบี จะเริ่มตรวจพบส่วนประกอบของเชื้อ  (HBsAg)  ได้ที่ 1 สัปดาห์ แต่บางรายอาจนานถึง 9 สัปดาห์ ตามด้วยการตรวจพบแอนติบอดี้ชนิด IgM anti-HBc แล้วตามด้วยการตรวจพบแอนติบอดี้ชนิด Anti-HBs หรือ  HBsAb ได้ที่ 8 เดือนเป็นต้นไป แต่หากการติดเชื้อไม่หายไป และกลายเป็นการติดเชื้อเรื้อรังหรือที่เรียกว่าเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี ก็จะยังคงตรวจพบ HBsAg โดยที่ตรวจ Anti-HBs ไม่พบ

                  ไวรัสตับอักเสบซี จะเริ่มตรวจพบเชื้อจากการตรวจหา HCV RNA ได้ที่ 1-2 สัปดาห์ หากเป็นการตรวจหาแอนติบอดีั (Anti-HCV) จะเริ่มตรวจพบได้ที่ 3 สัปดาห์ แต่ส่วนใหญ่จะตรวจพบได้ที่ 6 สัปดาห์หลังรับเชื้อ บางรายอาจนานถึง 12 สัปดาห์

                   ดังนั้นหากไปมีความเสี่ยงมานับเป็นเวลา 3 เดือนไปแล้ว สามารถตรวจพบ HIV, HBsAg, และ Anti-HCV ได้แล้วค่ะ

  สำหรับโรคซิฟิลิส มีระยะฟักตัวได้นานตั้งแต่ 2 สัปดาห์ถึง 3 เดือน ดังนั้นจึงสามารถเริ่มตรวจพบได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ และหากตรวจที่ 3 เดือน ก็สามารถตรวจพบได้แล้วหากติดเชื้อ