ถามแพทย์

  • ตรวจเลือดผลเป็นลบหลังจาก3เดือนหลังความเสี่ยงเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด

  •  Jame
    สมาชิก
    ผมได้มีเพศสัมพันธ์โดยสวมถุงยางอนามัยแต่มีการใช้สารล่อลื่นผิดประเภท ต่อมามีการคลำเจอเหมือนต่อมน้ำเหลืองโต แต่ผมได้ตรวจเลือดครั้งแรกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ประมาณ40กว่าวันที่คลิกนิกนิรนามผลเลือดเป็นลบและได้มาตรวจเลือดอีกครั้งหลังจากมีเพศสัมพันธ์3เดือนผลเลือดก็เป็นลบแต่ก็ยังคลำเจอเหมือนต่อมน้ำเหลืองอยู่ผมสามารถแน่ใจว่าไม่ติดเชื้อHIVได้มั้ยครับ