ถามแพทย์

 • ตรวจเลือดผล HIV เป็นลบหลังจาก3เดือนที่รับความเสี่ยง เชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด

 •  Jame
  สมาชิก
  ผมได้มีเพศสัมพันธ์โดยสวมถุงยางอนามัยแต่มีการใช้สารล่อลื่นผิดประเภท ต่อมามีการคลำเจอเหมือนต่อมน้ำเหลืองโต แต่ผมได้ตรวจเลือดครั้งแรกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ประมาณ40กว่าวันที่คลิกนิกนิรนามผลเลือดเป็นลบและได้มาตรวจเลือดอีกครั้งหลังจากมีเพศสัมพันธ์3เดือนผลเลือดก็เป็นลบแต่ก็ยังคลำเจอเหมือนต่อมน้ำเหลืองอยู่ผมสามารถแน่ใจว่าไม่ติดเชื้อHIVได้มั้ยครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Jame

  การมีเพศสัมพันธ์แบบป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัยเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ HIV หรือเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ทางองค์การอนามัยโลกแนะนำค่ะ วิธีตรวจคัดกรองหาเชื้อ HIV มี 3 วิธี จากที่คุณเล่าอาจเป็นการตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อในเลือดหรือ Anti HIV test หากการตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ จะนัดตรวจซ้ำอีก 3 เดือน เนื่องจากผ่านพ้นระยะฟักตัวของเชื้อและร่างกายเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันค่ะ กรณีตรวจซ้ำแล้วไม่พบอธิบายได้ว่ายังไม่ติดเชื้อ HIV นอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นที่ช่วยตรวจยืนยันอย่าง NAT และ Rapid HIV test

  ต่อมน้ำเหลืองโตเกิดได้จากหลายสาเหตุ ขึ้นกับตำแหน่งที่พบและอาการผิดปกติร่วม เช่น ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ ติดเชื้อ มะเร็ง เป็นต้น เบื้องต้นแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันว่ามีภาวะต่อมน้ำเหลืองโตหรือไม่ค่ะ