ถามแพทย์

  • ตรวจำบร่องรอยเชื้อซิฟิลิสทั้งที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์หรือพฤติกรรมเสี่ยง

  •  Hellothailand
    สมาชิก
    ไปบริจาคเลือดแล้วถูกแจ้งสงสัยมีเชื้อซิฟิลิส ไปตรวจเลือดซ้ำครั้งแรก RPR ผลเป็น non anti hiv ผลเป็น negative เว้นไปหนึ่งปีมาตรวจซ้ำ RPR ผลเป็น non แต่ TPHA positive ประเด็นคือไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ไม่เคยมีพฤติกรรมเสี่ยง ไม่มีอาการไม่ว่าระยะไหน มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ผลจะผิดพลาด ควรไปตรวจซ้ำหรือไม่