ถามแพทย์

 • ตรวจครรภ์แต่บังเอิญฉี่นั้นมันมีน้ำผสม อยากทราบว่าที่ตรวจมันจะได้ผลไหมครับ

 •  Lmr8076@gmail.com
  สมาชิก
  ผมอยากทราบว่าแฟนผมซื้อที่ตรวจครรภ์มาเพื่อนตรวจครรภ์แต่บังเอิญฉี่นั้นมันมีน้ำผสมด้วยผมอยากทราบว่าที่ตรวจมันจะได้ผลไมครับ
  สวัสดีครับ สำหรับชุดตรวจการตั้งครรภ์ เป็นชุดตรวจหาฮอร์โมน HCG ในปัสสาวะ ฮอร์โมนชนิดนี้สร้างจากรกของตัวอ่อนที่ทำการฝังตัว โดน ฮอร์โมนจะเริ่มมีการสร้างประมาณวันที่ 6 หลังการปฏิสนธิ และจะตรวจได้อย่างแม่นยำเมื่อมีการขาดประจำเดือนตั้งแต่ 10-14 วันขึ้นไป ผลการตรวจที่ไม่พบการตั้งครรภ์ทั้งที่มีการตั้งครรภ์ เรียกว่าผลลบเทียม(False negative) อาจเกิดได้จาก ตรวจเร็วเกินไป หรือ ปัสสาวะมีการเจือจางมาก ในกรณีนี้ถ้าน้ำปนในปัสสาวะไม่มากอาจตรวจได้ตามปกติ แต่หากมีปริมาณน้ำมากจนทำให้ปัสสาวะเจือจางมากจะทำให้การตรวจการตั้งครรภ์ไม่แม่นยำครับ
  Lmr8076@gmail.com  Lmr8076@gmail.com
  สมาชิก
  ขอบคุณครับ