ถามแพทย์

 • สำหรับคนที่ป่วยหนัก ประสบอุบัติเหตุ ตั้งครรภ์ ทำไมให้ตรวจวัดระดับไขมันในเลือดภายหลัง12 สัปดาห์

 •  Piyapat
  สมาชิก
  ทำไมให้ตรวจวัดระดับไขมันในเลือดภายหลัง12 สัปดาห์หรือรอให้หายดีก่อนสำหรับคนที่มีประวัตอุบัติเหตุ ตั้งครรภ์ หรือป่วยหนัก

  สวัสดีค่ะ คุณ Piyapat

  การตรวจระดับไขมันในเลือดเพื่อสืบค้นภาวะไขมันในเลือดสูงและพิจารณาการรักษาภาวะนี้

  ในกลุ่มคนไข้ที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรง ผู้ตั้งครรภ์ จะมีระดับไขมันที่ไม่แน่นอนได้ค่ะ จึงแนะนำให้รอให้อยู่ในภาวะปกติก่อนจึงค่อยตรวจระดับไขมันในเลือดนะคะ