ถามแพทย์

 • ไปตรวจมะเร็งปากมดลูกมา หมอบอกมีเซลล์ผิดปกติ ต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพิ่ม สามารถยืนยันได้ไหมว่าเป็นมะเร็ง

 •  Issara
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ เพิ่งไปตรวจภายใน และมะเร็งปาดมดลูกมา หมอบอกว่ามีเซลล์ผิดปกติ ต้องไปตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจเพิ่มเติม อยากทราบว่าแบบนี้สามารถยืนยันชัดเจนได้เลยมั้ยคะ ว่เราจะเป็นมะเร็ง

  ส่วนของการตรวจภายใน และมะเร็งปากมดลูกรวมไปถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พวก HPVหรือเปล่าคะ 

   สวัสดีค่ะ คุณ Issara,

                     การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จะสามารถบอกได้ว่ามีเซลล์ผิดปกติหรือไม่ แต่การยืนยันว่ามีเซลล์ผิดปกติจริง และผิดปกติในระดับใด จะต้องอาศัยการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยาค่ะ เนื่องจากเป็นวิธีมาตรฐานในการวินิจฉัย ส่วนการตรวจคัดกรองนั้นอาจมีความผิดพลาดจากการแปรผลได้

                  การรตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูก มี 2 เทคนิควิธี คือ วิธีการตรวจแบบดั้งเดิม หรือที่เรียกว่า Pap smear กับเทคนิควิธี liqiud-based cytology ซึ่งมีหลายบริษัทที่ทำน้ำยาขึ้นมาสำหรับตรวจโดยเทคนิควิธีนี้ ซึ่ง Thin-prep ก็เป็นยี่ห้อหนึ่งที่เป็นชนิด liquid-based cytology นอกจากนี้ก็มียี่ห้อ Cell-prep, Surepath เป็นต้น โดยทั้ง 2 เทคนิค Pap smear กับเทคนิค liqiud-based cytology ต้องอาศัยการป้ายเซลล์จากปากมดลูกเหมือนกัน แต่ขั้นตอนในการนำไปตรวจนั้นแตกต่างกัน

                  หากเป็นการตรวจแบบดั้งเดิม หรือ conventional pap smear ความแม่นยำในการตรวจหามะเร็งอาจน้อยที่สุด เนื่องจากจะมีการปนเปื้อนของเซลล์ต่างๆ เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง เป็นต้น จึงทำให้รบกวนการแปรผลได้

                   ส่วนการตรวจด้วยวิธี liqiud-based cytology ในขั้นตอนการเตรียมเซลล์ เซลล์เม็ดเลือดต่างๆ ที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งปากมดลูกจะถูกคัดออก ทำให้การตรวจหาเซลล์ปากมดลูกที่ผิดปกติเป็นไปง่ายขึ้น ดังนั้นความแม่นยำจะมากขึ้น นอกจากนี้สามารถนำเซลล์ที่เก็บได้ด้วยวิธีนี้ไปตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ได้ด้วย (ไวรัสที่มีความเสี่ยงทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก) 

                    ดังนั้นในกรณีของคุณ Issara ขึ้นอยู่กับว่าตรวจด้วยวิธีใด หากตรวจด้วยวิธี liqiud-based cytology ก็ขึ้นอยู่กับว่าได้มีการส่งตรวจหาเชื้อ HPV ร่วมด้วยหรือไม่ค่ะ

                     สำหรับเชื้อซิฟิลิส หนองในแท้ หนองในเทียม แผลริมอ่อน จะไม่สามารถตรวจเจอจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ แต่การติดเชื้อรา เชื้อปรสิต เชื้อแบคทีเรียและเชื้อเริม สามารถตรวจพบได้จากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะ