ถามแพทย์

 • ตรวจครรภ์

 •  น้าม' ตาลล.
  สมาชิก
  ซื้อที่ตรวจแบบหยดมาขึ้น2ขีนภายใน10วนาทีแล้วก็หายไปค่ะ แบบนี้งงมากค่ะ
  น้าม' ตาลล.  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ น้าม' ตาลล.

  ชุดทดสอบการตั้งครรภ์จะตรวจหาฮอร์โมนจากปัสสาวะที่ถูกสร้างจากรกของตัวอ่อนหลังจากมีการปฏิสนธิของไข่กับอสุจิ และฝังตัวที่ผนังมดลูกขึ้นประมาณ 6 วัน ทั้งนี้ปริมาณฮอร์โมนจะเพิ่มมากขึ้นเป็น 2 เท่าทุก 2-3 วัน จึงทำให้สามารถตรวจการตั้งครรภ์ในช่วงแรกได้จากน้ำปัสสาวะ ที่ประมาณ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ

  โดยหากให้ผลบวกคือขึ้น 2 ขีดชัดเจนจะไม่จางหายไปค่ะ แนะนำการทดสอบซ้ำอีกครั้งหรือไปยืนยันที่รพ.ค่ะ