ถามแพทย์

 • ตรวจการตั้งครรภ์ด้วยปัสสาวะ หลังจากมีเพศสัมพันธ์ 14 วัน ผลตรวจมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหน

 •  kanatsanan33
  สมาชิก

  แฟนเป็นคนที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ถ้าตรวจการตั้งครรภ์ด้วยปัสสะวะ หลังมี พสพ 14 วัน ผลตรวจมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ kanatsanan33,

                      การตรวจหาการตั้งครรภ์จากปัสสาวะ คือตรวจหาฮอร์โมน HCG โดยระยะเวลาที่สามารถเริ่มตรวจพบได้ จะขึ้นกับความไวของชุดตรวจปัสสาวะแต่ละยี่ห้อด้วย บางยี่ห้อสามารถตรวจหาฮอรโมนได้ตั้งแต่ระดับ 20 mIU/ml แต่บางยี่ห้อ สามารถตรวจได้เมื่อมีค่าฮอร์โมนเกิน 100 mIU/ml ขึ้นไปแล้ว ดังนั้นในชุดตรวจที่มีความไวสูง จึงอาจจะเริ่มตรวจพบได้หลังจากเกิดการปฏิสนธิ (หรือวันที่มีเพศสัมพันธ์) ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป ดังนั้น หากตรวจที่ 14 วันหลังจากมีเพศสัมพันธ์ โอกาสที่จะตรวจพบก็จะมากกว่า 95% แล้วค่ะ 

  kanatsanan33  kung
  สมาชิก
  ฉีดยาคุมกำเนิดแบบสองเดือนมาจะสองปีแล้วแต่เมื่อเดือนที่แล้วเรยกำหนดมาสองวันเดือนนี้ประจำเดือนไม่มาแต่มีอาการเหมือนจะมาจะท้องไหม