ถามแพทย์

  • ตรวจครรภ์รอบแรกขึ้นขีดที่ 2 จางมาก ตรวจอีกวันขึ้นแค่ขีดเดียว ท้องไหม

  • อย่างนี้ท้องไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ถึงจะแย่ แต่ก็แค่กับมึง.

                        การตรวจหาการตั้งครรภ์จากปัสสาวะ ควรตรวจเมื่อประจำเดือนขาดไปแล้ว และให้ผ่านผลหลังการทดสอบภายในไม่เกิน 5 นาที หากตั้งทิ้งไว้นาน อาจพบขึ้นขีดที่ 2 จางๆ ได้ ซึ่งเป็นขีดที่เกิดจากรอยระเหยของปัสสาวะ ไม่ได้เกิดจากการตั้งครรภ์จริงๆ

                         ดังนั้น หากไม่แน่ใจว่าตรวจได้ถูกต้องหรือไม่ อาจลองตรวจซ้ำดูอีกครั้ง โดยควรใช้ปัสสาวะแรกในตอนเช้าหลังตื่นนอน เพื่อให้ผลการตรวจมีความแม่นยำขึ้น หรือหากประจำเดือนขาดมาหลายวันแล้ว อาจตรวจเวลาไหนก็ได้ และทำการตรวจตามวิธีที่แนะนำข้างฉลากให้ถูกต้อง และอ่านผลหลังทดสอบภายในไม่เกิน 5 นาที หากตรวจพบขึ้น 1 ขีด ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ