ถามแพทย์

  • มีน้ำสีขาวๆเหลืองๆ ออกมาเป็นน้ำเหมือนประจำเดือน เป็นอะไร

  • เป็นเหมือนตกขาวแต่สีขาวๆเหลืองๆ ออกมาเป็นน้ำเหมือนประจำเดือน เป็นอะไรไม่เคยเจอ

    สวัสดีค่ะ คุณ ศิรภัสสร ศรีพรมงาม,

                       ตกขาวที่ปกติจะออกใสๆ หรือมีสีขาวขุ่นหรือขาวออกเหลืองเล็กน้อยก็ได้ โดยเฉพาะหากปล่อยให้แห้ง สีเหลืองจะเข้มขึ้น แต่จะไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีอาการคันหรือแสบช่องคลอด และไม่มีปวดท้องน้อยร่วม ทั้งนี้ ปริมาณและความเหนียวจะขึ้นอยู่กับช่วงของรอบการตกไข่ โดยหากเป็นช่วงวันที่มีการตกไข่ ตกขาวมักจะใสและมีปริมาณมาก ช่วงหลังไข่ตก มักไม่มีตกขาว แต่บางคนอาจมีตกขาวออกเหลืองเล็กน้อยได้ ส่วนในช่วงก่อนมีประจำเดือน ตกขาวมักจะเป็นสีขาวขุ่นและเหนียวข้น 

                        ดังนั้นหากตกขาวที่เป็นอยู่ ออกสีขาวๆ เหลืองๆ ไม่มีคันหรือแสบช่องคลอด ไม่มีกลิ่นเหม็น ก็ถือว่าเป็นตกขาวที่ปกติดีค่ะ ปริมาณที่มากกว่าปกติ อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนได้ แต่หากมีอาการผิดปกติอื่นๆ คือมีกลิ่นเหม็นผิดปกติ มีแสบหรือคันช่องคลอด มีปวดท้องน้อย อาจเกิดจากการติดเชื้อต่างๆ ในช่องคลอดหรือมดลูกได้ ซึ่งในกรณีนี้ ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจค่ะ