ถามแพทย์

  • มีตกขาวบ่อย มีสีเหลืองหรือเขียวบางครั้ง ไม่ค่อยมีอาการคัน อันตรายไหมค่ะ

  •  Nipapron Samutiram
    สมาชิก
    อันตรายไหมค่ะ
    สวัสดีค่ะ คุณ Nipapron Samutiram อาการตกขาวจะแบ่งออกเป็น 2ลักษณะ คือ อาการตกขาวที่ปกติ และอาการตกขาวไม่ปกติ โดยอาการตกขาวปกติ จะมีลักษณะสีขาวขุ่น หรือใส อาจมีเนื้อหยาบได้ แต่จะไม่มีกลิ่น ไม่มีอาการคันที่บริเวณช่องคลอดค่ะ ส่วนอาการตกขาวที่ผิดปกติ จะมีสีขาวปนเหลือง เขียว เทา หรือแดงค่ะ มีอาการแสบหรือคันที่ช่องคลอดได้ ซึ่งอาการตกขาวที่ผิดปกตินี้ มีสาเหตุได้จากการมีช่องคลอดหรือมดลูกอักเสบ ซึ่งสามารถเกิดจากการติดเชื้อต่างๆ. **ดังนั้นหากคุณ Nipapron Samutiram มีอาการดังกล่าว ควรไปพบสูตินารีแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ