ถามแพทย์

 • ตกขาวขุ้นๆคล้ายแป้งเปียก

 • ตกขาวสีขาวขุ่นๆคล้ายแป้งเปียกช่วง10วันก่อนถึงรอบเดือนก่อนตกขาว2-3ได้มีเพศสัมพันกันโดยการไส่ถุงยาง มันใช่ตกขาวก่อนประจำเดือนมาใหมคับ
  ปกติแฟนจะเป็นตกขาวสัปดาห์กว่าประจำเดือนก็มา

  สวัวดีครับ

  ตกขาว หรือภาวะที่มีสารคัดหลั่งออกทางช่องคลอดที่ไม่ใช่เลือด สามารถเกิดได้หลายสาเหตุซึ่งมีทั้งการตกขาวปกติ และการตกขาวที่ผิดปกติ

  1.ตกขาวปกติ 
  - ตกขาวมีขาว ปริมาณไม่มาก ไม่เหม็น ไม่คัน ซึ่งไม่จำเป็นต้องรับการรักษา

  2.การตกขาวผิดปกติ : มักมีปริมาณมากหรือมีกลิ่น เป็นหนอง แสบ คัน ร้อนบริเวณปากช่องคลอด
    2.1 ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ เช่น การแพ้หรือระคายเคือง สิ่งแปลกปลอมตกค้าง มะเร็งในทางเดินสืบพันธ์เพศหญิง
    2.2 เกิดจากการติดเชื้อ เช่น แบคทีเรีย ปรสิต เชื้อรา โดยการติดเชื้อแต่ละชนิดก็มีลักษณะตกขาวที่จำเพาะแตกต่างกันออกไป
  - เชื้อแบคทีเรีย : ตกขาวลักษณะสีขาว/เทา/เหลืองกลิ่นคาวปลา คันแสบช่องคลอด
  -เชื่อรา : สีขาวแป้งเปีกคล้ายแหวะนมเด็ก คัน
  - ปรสิต : สีเหลือง เป็นฟอง กลิ่นเปรี้ยว
  ซึ่งแต่ละเชื้อจะใช้ยารักษาต่างกัน
  สำหรับกรณีของแฟน จขกท หากมีลักษณะตกขาวแบบ
  มีขาว ปริมาณไม่มาก ไม่เหม็น ไม่คันถือว่าเป็นตกขาวปกติ ซึ่งไม่จำเป็นต้องรับการรักษาครับ

  ต่หากมีลักษณะตกขาวไม่เป็นตามปกติที่กล่าวไปข้า

  ต้น แแนะนำให้ไปพบแพทย์อีกครั้ง เพื่อตรวจภายในเพื่อสาเหตุ รวมถึงนำตกขาวไปตรวจหาเชื้อ เพื่อรับการรักษาและแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากตกขาวบางชนิดจำเป็นต้องให้ยารักษาคู่นอนร่วมด้วย กรณีที่สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ครับ

  ตกขาวปกติใหมคับแบบนี้พึงเปนเมื่อวานปริมานไม่เยอะ