ถามแพทย์

 • ดูอย่างไร

 •  Supharada Phasutharanon
  สมาชิก
  การดูวันหมดอายุของยาคุม ดิออร์รา แบบ 21 เม็ด ดูอย่างไรคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Supharada Phasutharanon

  วันหมดอายุของยา จะดูได้ 2ที่ค่ะ คือที่กล่องยา และที่แผงยา

  ที่แผงยาจะเป็นการพิมพ์ไว้ที่บริเวณขอบของแผงยานะคะ โดยจะมีฝั่งหนึ่งพิมพ์เลขที่การผลิต และอีกฝั่งจะพิมพ์วันที่หมดอายุค่ะ