ถามแพทย์

 • ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากี่เดือนถึงจะฉีดกระตุ้นได้

 •  Nameisara Jaingam
  สมาชิก
  ในกรณีที่ฉีดวัคซีนครบคอร์สแล้ว ต้องผ่านไปกี่เดือนถึงจะฉีดวัคซีนกระตุ้นในกรณีที่โดนกัดหรือโดนข่วนอีกรอบ

  สวัสดีครับ คุณ Nameisara Jaingam

  ในกรณีที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบชุดไปเรียบร้อยแล้ว  หากโดนสัตว์กัดหรือข่วนอีก การฉีดวัคซีนกระตุ้นนั้นจะพิจารณาว่า ฉีดครบชุดไปนานครบ 6 เดือนหรือไม่ครับ  กล่าวคือ หากฉีดครบชุดไปแล้วไม่ถึง 6 เดือน  การฉีดวัคซีนกระตุ้นก็ให้ฉีดกระตุ้นเพียงเข็มเดียวครับ

  แต่ถ้าหากฉีดครบชุดเกิน 6 เดือนไปแล้ว ก็จะให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น 2 เข็มครับ โดยให้ห่างจากเข็มแรก 3 วันครับ

  ดังนั้น ขอแนะนำให้เก็บประวัติสมุดวัคซีนไว้ให้ดี เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของแพทย์ผู้รักษาครับ

  สวัสดีครับ คุณ Nameisara Jaingam

  ในกรณีที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบชุดไปเรียบร้อยแล้ว  หากโดนสัตว์กัดหรือข่วนอีก การฉีดวัคซีนกระตุ้นนั้นจะพิจารณาว่า ฉีดครบชุดไปนานครบ 6 เดือนหรือไม่ครับ  กล่าวคือ หากฉีดครบชุดไปแล้วไม่ถึง 6 เดือน  การฉีดวัคซีนกระตุ้นก็ให้ฉีดกระตุ้นเพียงเข็มเดียวครับ

  แต่ถ้าหากฉีดครบชุดเกิน 6 เดือนไปแล้ว ก็จะให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น 2 เข็มครับ โดยให้ห่างจากเข็มแรก 3 วันครับ

  ดังนั้น ขอแนะนำให้เก็บประวัติสมุดวัคซีนไว้ให้ดี เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของแพทย์ผู้รักษาครับ

  สวัสดีครับ คุณ Nameisara Jaingam

  ในกรณีที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบชุดไปเรียบร้อยแล้ว  หากโดนสัตว์กัดหรือข่วนอีก การฉีดวัคซีนกระตุ้นนั้นจะพิจารณาว่า ฉีดครบชุดไปนานครบ 6 เดือนหรือไม่ครับ  กล่าวคือ หากฉีดครบชุดไปแล้วไม่ถึง 6 เดือน  การฉีดวัคซีนกระตุ้นก็ให้ฉีดกระตุ้นเพียงเข็มเดียวครับ

  แต่ถ้าหากฉีดครบชุดเกิน 6 เดือนไปแล้ว ก็จะให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น 2 เข็มครับ โดยให้ห่างจากเข็มแรก 3 วันครับ

  ดังนั้น ขอแนะนำให้เก็บประวัติสมุดวัคซีนไว้ให้ดี เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของแพทย์ผู้รักษาครับ