ถามแพทย์

  • ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ไม่ครบ

  •  Pongsathorn Boonnoo
    สมาชิก

    ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักเข็มที่ 1 (22 มี.ค.61) และ เข็ม2 (3 พ.ค.61) ตามเวลานัดครบแล้ว แล้วลืมฉีดเข็มที่ 3 (8 พ.ย.61) ลืมมาเป็นเวลาประมาณ 8 เดือนฉีดที่ รพ.สต. เมื่อ 13 ก.พ.62 เกิดโดนแมวข่วนผมจึงไปหาหมอที่ รพ.อำเภอ ซึ่งคนละที่กับที่ฉีดบาดทะยัก เขาฉีดให้นับ 1 ใหม่ (13 ก.พ.62 ) ซึ่งให้เหตุผลว่า ระยะเวลามันนานเกินไปที่ไม่ได้ฉีด  แต่ทาง หมอที่ รพ.สต. บอกว่ายังไม่นานเกินไป เพราะ 2 เข็ม วัคซีนอยุ่ได้ 5 ปี นี่ผ่านมายังไม่ถึงปี สามารถฉีดต่อได้เลย  ผมอยากรู้ว่าที่จริงแล้วอะไรถูก อะไรผิดครับ