ถามแพทย์

 • ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ไม่ครบ

 •  Pongsathorn Boonnoo
  สมาชิก

  ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักเข็มที่ 1 (22 มี.ค.61) และ เข็ม2 (3 พ.ค.61) ตามเวลานัดครบแล้ว แล้วลืมฉีดเข็มที่ 3 (8 พ.ย.61) ลืมมาเป็นเวลาประมาณ 8 เดือนฉีดที่ รพ.สต. เมื่อ 13 ก.พ.62 เกิดโดนแมวข่วนผมจึงไปหาหมอที่ รพ.อำเภอ ซึ่งคนละที่กับที่ฉีดบาดทะยัก เขาฉีดให้นับ 1 ใหม่ (13 ก.พ.62 ) ซึ่งให้เหตุผลว่า ระยะเวลามันนานเกินไปที่ไม่ได้ฉีด  แต่ทาง หมอที่ รพ.สต. บอกว่ายังไม่นานเกินไป เพราะ 2 เข็ม วัคซีนอยุ่ได้ 5 ปี นี่ผ่านมายังไม่ถึงปี สามารถฉีดต่อได้เลย  ผมอยากรู้ว่าที่จริงแล้วอะไรถูก อะไรผิดครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Pongsathorn Boonnoo,

                        หากได้ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักเข็มแรกไปในวันที่ 22 มี.ค. 61  และเข็มที่ 2 ในวันที่ 3 พ.ค. 61 ส่วนในเข็มที่ 3 ซึ่งควรต้องฉีดในเดือน พ.ย. 61 แต่ไม่ได้ฉีด แล้วได้ไปฉีดในวันที่ 13 ก.พ. 62 แทนนั้น สามารถนับเป็นการฉีดวัคซีนต่อเนื่องได้ค่ะ แม้จะล่าช้าไป 3 เดือนก็ตาม ไม่ต้องเริ่มต้นนับ 1 ใหม่ ดังนั้น ก็จะเท่ากับว่าได้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว และจะมีภูมิคุ้มกันต่อเนื่องไปได้นานหลายปีค่ะ 

                        สำหรับในอนาคต การจะฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกเมื่อไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของบาดแผล ดังนี้

                        - หากเป็นแผลขนาดเล็ก แผลสะอาด แผลไม่ลึก ไม่ได้เกิดจากสัตว์กัด หากได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก เข็มสุดท้ายมาไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องฉีดวัคซีน แต่หากเกิน 10 ปีแล้ว ควรฉีดวัคซีนกระตุ้น 1 เข็ม 

                       - หากแผลเป็นแผลสกปรก แผลขนาดใหญ่ บาดแผลลึก ปากแผลแคบ หรือเกิดจากถูกสัตว์กัด หากได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักเข็มสุดท้ายมาไม่เกิน 5 ปี ไม่ต้องฉีดวัคซีน แต่หากเกิน 5 ปีแล้ว ควรฉีดวัคซีนกระตุ้น 1 เข็ม อย่างไรก็ตาม หากบาดแผลสกปรกมาก หรือแผลมีขนาดใหญ่มาก ควรได้รับการฉีดอิมมูโนโกลบูลินต้านพิษบาดทะยักด้วยค่ะ