ถามแพทย์

  • มีนัดฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข็มที่ 4 วันที่ 5 เม.ย. แต่ไม่ว่าง สามารถฉีดก่อนล่วงหน้า 1 วันได้ไหม

  •  kantima
    สมาชิก
    โดนสุนัขกัดมาแล้วพรุ่งนี้วันที่5มีนัดฉีดวัคซีนเข็มที่4 แต่พอดีพรุ่งนี้ไม่ว่าง สามารถฉีดวัคซีนล่วงน่าวันนี้1วันได้หรือไม่

    สวัสดีค่ะ คุณ kantima,

                         การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านั้น ควรฉีดตามกำหนดนัด แต่หากไม่สามารถไปฉีดได้ตามวันที่นัด สามารถเลื่อนการฉีดออกไปได้ แต่ไม่แนะนำให้ฉีดก่อนกำหนดนัด เพราะอาจทำให้การกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันสูงไม่ต่อเนื่องยาวนานพอในการป้องกันการเกิดโรค ทั้งนี้ หากเป็นการนัดฉีดวัคซีนในเข็มที่ 4 สามารถที่จะเลื่อนการฉีดออกไปได้ 2-3 วัน โดยไม่มีผลต่อการป้องกันการเกิดโรคค่ะ