ถามแพทย์

 • เมื่อวานถูกแมวงับตรงที่มีแผลตกสะเก็ด จำเป็นต้องไปฉีดยาหรือไม่ เคยฉีดตอนเดือนส.ค. และแมวฉีดยาแล้ว

 •  sun
  สมาชิก

  เมื่อวานผมถูกแมวงับตรงที่มีแผลตกสะเก็ดต้องไปฉีดไหม    แมวฉีดยาแล้ว

  ผมเคยฉีดไปแล้วเมื่อปลายสิงหา จะต้องไปอีกฉีดไหมครับ

  sun  sun
  สมาชิก

  sun
  Jan 04, 2019 at 10:01 PM

  เมื่อวานผมถูกแมวงับตรงที่มีแผลกำลังจะตกสะเก็ดต้องไปฉีดไหม    แมวฉีดยาแล้ว

  ผมเคยฉีดไปแล้วเมื่อปลายสิงหา จะต้องไปอีกฉีดไหมครับ

   

  สวัสดีครับ คุณ Sun 

            หากเคยได้รับวัคซีนครบแล้วนั้น หากบาดแผลที่ถูกงับไม่มีเลือดออกนั้นไม่มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นครับ แต่หากแผลมีเลือดออกและ ไม่มั่นใจว่าสัตว์เลี้ยงมีเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือไม่ อาจจำเป็นต้องฉีดวัคซันกระตุ้น1เข็มครับ 

            อย่างไรก็ตามหากสัวต์เลี้ยงของท่านได้รับวัคซียต่อเนื่องอย่างน้อย2ปีต่อเนื่องกัน สัตว์เลี้ยงของท่านก็จะมีภูมิคุ้มกัน โอกาสที่จะมีเชื้อก็แทบไม่มีครับ