ถามแพทย์

 • ฉีดยาพิษสุนัขบ้าเข็มที่ 3 แต่ผิดนัด

 •  Nan Prapapan
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ

  เนื่องจากโดนแมวข่วนและไปฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 แล้ว
  ส่วนเข็มที่ 3 ไม่สะดวกที่จะไปฉีดยา สามารถไปฉีดยาวันที่ 2 ตอนเช้าได้ไหมคะ ?

   สวัสดีค่ะ คุณ Nan Prapapan,

                        หากได้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเข็มที่ 1 และ 2 ตามกำหนดนัดไปเรียบร้อยแล้ว ในเข็มที่ 3 ซึ่งปกติจะต้องฉีดในวันที่ 7 นับจากเข็มแรกที่ฉีดยาไป หากไม่สะดวกในวันนั้น สามารถไปฉีดในวันถัดไปได้ แต่หากเลยไป 2 วัน อาจเสี่ยงต่อประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคได้ หากเลยมากกว่า 3 วัน และไม่เห็นแมวตัวที่ข่วนอีก หรือแมวได้ตายไป ควรเริ่มต้นฉีดใหม่