ถามแพทย์

  • ฉีดยาคุม DMPA ไป 2 ครั้งติดกัน

  •  Jitlada Sila
    สมาชิก
    ฉีดยาคุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561(วันแรกของการมีรอบเดือน) พอวันต่อมา ประจำเดือนก็หายไปเลยค่ะ หลังจากรอบเดือนครั้งนี้ ก็มาอีกเป็นปกติค่ะ แต่ช่วงรอบเดือน รอบแรกหลังฉีดยาคุม คือประจำเดือนมาเยอะถึง 9 วัน แต่ 3 วันสุดท้ายจะคล้ายๆกับว่าเป็นเบือดกะปิดกะปรอย เพราะสีออก น้ำตาลๆอ่อนๆ พอหลังจากนั้นก็มีเพศสัมพันธ์ปกติมาเรื่อยๆ แต่เงือดกะปิดกะปอย ก็ยังมาเรื่อยๆแต่มานิดเดียว ค่ะ ***พอฉีดยารอบที่ 2 (ติดต่อกัน ชนิด DMPA) ก็ไปฉีดวันแรกของการมีรอบเดือน วันที่ 24 กันยายน 2561 พอหลังจากฉีดรอบเดือนก็มาหลังจากวันที่ 24 กันยายน ค่ะ มาถึง 5 วัน ***แต่เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ได้มีเพศสัมพันธ์ปกติอย่างที่เคยมีมา แต่มีเลือดออกไม่หยุด และออกเยอะกว่าที่เคยผ่านมา แต่สีของมันไม่ใล่ประจำเดือน มันออกสีแดงน้ำตาล ค่ะ ????อยากทราบว่าต้องทำไงคะ กลัวมันไม่หยุดมา