ถามแพทย์

  • ฉีดยาคุมแบบ 3 เดือนวันที่ 5/12/61 เข็มต่อไปฉีดเมื่อไหร่

  • ชีดยาคุมแบบ3เดือน5/12/61ชีดครั้งต่อไปวันทีเท่าไรคะ

     สวัสดีค่ะ คุณ พิ๊โต' น้องยู,

                          หากได้ฉีดยาคุมกำเนิดชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือนในวันที่ 5 ธ.ค. 61 การฉีดยาเข็มต่อไปก็คือให้นับไปอีก 12 สัปดาห์ ก็จะตรงกับวันที่ 27 ก.พ. 62 ค่ะ ดังนั้นควรไปฉีดให้ตรงตามกำหนดนัด หรืออาจเลยกำหนดนัดได้ไไม่เกิน 1 สัปดาห์ค่ะ