ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมแบบ 3 เดือน ครบ 1 เดือน มีเลือดออกเป็นลิ่มๆ จะเป็นอะไรไหม

 •  Poppp
  สมาชิก
  ฉีดยาคุมแบบ3เดือนครบ1เดือนแล้วแต่มีเลือดออกเป็นลิ้มๆจะเป็นอะไรรึป่าวค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Poppp,

                        ผลข้างเคียงของยาฉีดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว หรือชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือน มักทำให้มีเลือดออกกะปริดกะปรอย หรือประจำเดือนมาปริมาณมาก หรือมานานกว่าปกติก็ได้ โดยมักจะเป็นในช่วงการฉีดยา 1-2 เข็มแรก หลังจากนั้น ประจำเดือนมักจะค่อยๆ มาน้อยลงจนขาดหายไป

                         ดังนั้น การมีเลือดออกเป็นลิ่มๆ หลังจากฉีดยาคุมไปแล้ว 1 เดือนดังกล่าว ถือเป็นผลที่สมารถพบได้ขณะที่ฉีดยาคุมกำเนิดค่ะ แนะนำให้สังเกตอาการไปก่อน หากเลือดที่ออกมีปริมาณไม่มากเกินไป ไม่ได้ออกทุกวันติดต่อกันนานหลายสัปดาห์ ไม่มีปวดท้องน้อยรุนแรง ไม่มีตกขาวที่ผิดปกติ ก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรค่ะ แต่หกามีอาการดังกล่าว ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจค่ะ