ถามแพทย์

  • มีีเวียนศีรษะ อาเจียน ตัวร้อน อ่อนเพลียมาก หลังฉีดยาคุมกำเนิดแบบฉีดทุก 3 เดือนเข็มแรก

  • เพิ่งฉีดยาคุมเข็มแรกค่ะแบบ3เดือนหลังจากนั้นก็มีอาการวิงเวียนอาเจียนตัวร้อนเหมือนจะเป็นไข้ อ่อนแรงมาก แบบนี้เป็นอาการข้างเคียงหรือป่าวคะแล้วเป็นประมานกี่วันถึงจะหายคะ

     สวัสดีค่ะ คุณ แค่คุณ'ณ น้ะ'เออ,

                       ผลข้างเคียงของยาฉีดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว (แบบฉีดทุก 2 เดือน หรือทุก 3 เดือน) ที่พบบ่อยได้บ่อยคือ การมีเลือดออกกะปริดปะปรอย บางรายอาจมีประจำเดือนมามาก ส่วนใหญ่จะพบในการฉีดเข็ม 1-2 เข็มแรก หลังจากนั้นประจำเดือนจะค่อยๆ มาน้อยลง จนกระทั่งขาดหายไป ผลข้างเคียงอื่นๆ ที่อาจพบได้ เช่น เวียนหัว ปวดหัว ปวดท้อง อ่อนเพลีย  น้ำหนักตัวเพิ่ม อารมณ์แปรปรวน เป็นต้น

                        ดังนั้นอาการวิงเวียน อาเจียน อ่อนแรง ตัวร้อนดังกล่าวของคุณ "แค่คุณ'ณ น้ะ'เออ" อาจเป็นผลข้างเคียงของยาฉีดคุมกำเนิดได้  หรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ก็ได้ เช่น ความเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ อาหารเป็นพิษ กำลังจะเป็นไข้หวัด เป็นต้น

                       ระยะเวลาของการผลข้างเคียงในแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน บางรายอาจเป็นแค่เพียงช่วงแรกๆ หลังจากนั้นก็หายไป แต่บางรายอาจเป็นตลอดระยะเวลาของยาฉีดคุมกำเนิดที่ออกฤทธิ์ ดังนั้น หากอาการต่างๆ ของ "แค่คุณ'ณ น้ะ'เออ" เป็นติดต่อกันนานหลายสัปดาห์ และไม่มีแนวโน้มดีขึ้น อาจพิจารณาเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิดเมื่อครบ 3 เดือนค่ะ