ถามแพทย์

 • หลังผ่าคลอดได้ฉีดยาคุมกำเนิดแบบ 3 เดือน ตอนนี้ 5 เดือนแล้วมีเลือดออกมาทุกวัน จะเป็นอะไรไหม

 •  Onanong Hunkhrua
  สมาชิก
  หลังผ่าคลอดคุณหมอได้ฉีดยาคุมแบบ3เดือนเข็มคะ คือหลังจากฉีดเลือดมาทุกวันจนตอนนี้5เดือนกว่าแล้วคะ จะเป็นอะไรไหมคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Onanong Hunkhrua,

                      ผลข้างเคียงของยาฉีดคุมกำเนิดชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือน มักทำให้เกิดเลือดออกกะปริดกะปรอย หรืออาจมีประจำเดือนมาปริมาณมากและมานานกว่าปกติได้ แต่ส่วนใหญ่มักเกิดในช่วงการฉีดยา 1-2 เข็มแรก หลังจากนั้น ประจำเดือนมักจะขาดหายไป

                      ดังนั้น หากฉีดยาเป็นเข็มที่ 2 แล้ว หรือหยุดฉีดไปแล้ว ยังคงมีเลือดออกมาทุกวัน แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาค่ะ โดยอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้ เช่น เกิดการตั้งครรภ์แล้วมีการแท้งตามมา มีมดลูกอักเสบติดเชื้อ เป็นต้น หากไม่ได้เกิดจากสาเหตุอื่นๆ แพทย์ก็จะจ่ายปรับฮอร์โมนมาให้ทานค่ะ