ถามแพทย์

 • ฉีดยากระตุ้นพิษสุนัขบ้าไม่ครบ 2 เข็ม

 •  Pimmy Pimrapas
  สมาชิก
  พอดีเพิ่งโดนแมวกัดมาคะเลยไปฉีควัคซีนกระตุ้นมาเข็ม อรก คุณหมอให้ฉีด อีก 1 เข็ม รวมเป็น 2 เข็ม หากเราไม่ไปฉีดเข็มที่ 2 จะเป็นอะไรไหมคะ

  สวัสดีครับ คุณ Pimmy

                การฉีดกระตุ้นนั้น เป็นการฉีดเพื่อให้ร่างกายที่มีภูมิต่อเชื้อพิษสุนัขบ้า ผลิตภูมิต้านทานให้เพียงพอต่อการป้องกันโรคครับ ซึ่งจำนวนการฉีดกระตุ้นต่างๆนั้นได้จากการศึกษาทดลองและเก็บข้อมูล ซึ่งการฉีดไม่ครบนั้นอาจทำให้ภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรคได้ อย่างไรก็ตามหากแมวที่กัดไม่ได้มีเชื้อพิษสุนัขบ้า ก็ไม่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้ครับ 

                ดังนั้น แนะนำว่าควรจะไปรับการฉีดให้ครบตามแพทย์แนะนำครับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเป็นที่ตั้งสูงสุดครับ