ถามแพทย์

 • ฉีดกระตุ้นพิษสุนัขบ้าล่าสุดวันที่ 4 มกรา เมื่อวันที่ 20 มีนา ถูกสุนัขกัด จะต้องไปฉีดวัคซีนอีกไหม

 •  Satha Charoenthanawan
  สมาชิก

  ผมได้มีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบคอร์ด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 62 

  แล้วได้มีการฉีดกระตุ้น 1 เข็ม เมื่อวันที่ 17 พย.62 และ ล่าสุดฉีดกระตุ้นไปอีก 1 เข็ม เมื่อวันที่ 

  4 มกราคม 63 แล้วเมื่อวันที่ 20 มีนา 63 ได้ถูกสุนัขกัด ผมจะต้องไปฉีดกระตุ้นอีกไหม ขอบคุณครับ 

  Satha Charoenthanawan  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Satha Charoenthanawan

  การกระตุ้นวัคซีนพิษสุนัขบ้ากรณีถูกกัดซ้ำนั้น หากถูกกัดซ้ำภายใน 3 เดือน ไม่ต้องรับวัคซีนซ้ำ แต่แนวทางของสถานเสาวภาและกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยยังคงยึดหลักให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นหลังถูกกัดอยู่ โดยถ้าถูกกัดซ้ำภายใน 6 เดือนให้ฉีดกระตุ้นแค่ 1 เข็มเข้ากล้าม ถ้าเกิน 6 เดือนให้ฉีด 2 เข็มที่วันที่ 0 และ 3 โดยในประเทศไทยยังมีรายงานว่าในผู้ป่วยบางรายหลังได้รับวัคซีนไปภายใน 3 เดือน มีระดับภูมิคุ้มกันไม่พอที่จะป้องกันโรค จึงยังแนะนำให้ฉีดกระตุ้นไปด้วยจะปลอดภัยกว่า

  ดังนั้นควรไปรพ.เพื่อประเมินแผล ถ้าแผลเสี่ยงมาก มีเลือดไหล แพทย์อาจพิจารณาฉีดกระตุ้นให้ และทำแผลร่วมกัับรับยาฆ่าเชื้อต่อไป