ถามแพทย์

  • จ่ะทันมั่ยค่ะ

  •  Ponpana Oogtakum
    สมาชิก
    หมอ ค่ะมี เพศสัมพันธ์วันที่11มากินยาคุมวันที่13จ่ะทันมั้ยค่ะ(ป้องกันน่ะค่ะ)กินวันแรกแบบ28ค่ะแล้วลืมกินวันที่14แล้วหนูมากิน แบบฉุกเฉินในวันที่14นั่นพอวันที่15หนูมากินแบบ28ต่อค่ะ จ้ะมีโอกาสท้องมั้ยค่ะ กินมา4วันแล้วค่ะ ถ้าหมด แผงแล้วควรกินต่อมั้ยค่ะและควรหยุดกินมั่ยค่ะ มีอาการเวียนหัวง่วงตลอดเวลา เจ็บหน้าอกเป็นเพราะผลข้างเคียงของยาคุมมั่ยค่ะและไม่มีวีแววว่า ปจด.จ้ะมาเลยค่ะ จ้ะท้องมั้ยค่ะ หรือเป็นเพราะความเคียดความกังวล เยอะ ถ้าไม่ท้อง ปจด. จ้ะมาวันไหนค่ะ