ถามแพทย์

 • ประจำเดือนหมดวันที่ 4 แลัวมีเพศสัมพันธ์วันที่ 8 หลั่งนอก แล้วมีเลือดออกมา คือเลือดอะไร

 • สวัสดีค่ะ ประจำเดือนหนูหมดไปวันที่4 แล้วววันที่8 หนูไปมีอะไรกับแฟนหลั่งนอก แล้วสักพักมีเลือกออกเหมือนประจำเดือน มันคือเลือดอะไรค่ะ วิธีรักษายังไงค่ะ
  ไม่ป้องกันด้วยค่ะ มีสิทธิท้องมั้ย?

  สวัสดีค่ะ คุณ สะมะร่องก่องเเก่งง,

                      หากนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา (ไม่ใช่จากวันที่ประจำเดือนหมด) หากนับได้เกิน 7 วัน ถือว่าไม่ใช่ระยะปลอดภัยแล้ว โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีได้ โดยหากใช้วิธีการหลั่งนอก ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4%-22% 

                      ส่วนเลือดที่ออกหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ อาจเป็นเลือดประจำเดือนที่ยังค้างอยู่ในมดลูก และเมื่อมีเพศสัมพันธ์ จึงไปกระตุ้นให้มดลูกบีบตัว เลือดที่ค้างอยู่จึงไหลออกมาได้ หรืออาจเป็นเลือดที่เกิดจากการบาดเจ็บของเยื่อบุช่องคลอด จากการมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรงก็ได้ ทั้งนี้ หากเลือดที่ออกมีปรมาณไม่มาก ออกเพียง 1-2 วันแล้วหายไป ก็ไม่ได้อันตรายอะไร และไม่จำเป็นต้องทำอะไร แต่หากเลือดที่ออกมีปริมาณมาก ออกต่อเนื่องหลายวัน หรือหยุดไปแล้ว แต่เกิดเลือดออกกะปริดกะปรอยอีกเรื่อยๆ หรือยังคงมีเลือดออกทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุ เช่น มีมดลูกอักเสบ มีติ่งเนื้อที่ปากมดลูกหรือในโพรงมดลูก เป็นต้น

                       และหลังจากนี้ หากจะมีเพศสัมพันธ์ และยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ ก็ควรใช้ถุงยางอนามัยป้องกันไว้ด้วยค่ะ และหากจะมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ ก็ควรใช้  วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด แผ่นแปะคุมกำเนิด เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ต้องไม่มีอาการเลือดออกผิดปกติอีกค่ะ