ถามแพทย์

  • กล้ามเนื้อใบหน้าเบียว 2 ปี จากรถชนจนทำให้ในฐานกะโหลกร้าว มีวิธีการรักษาอย่างไร

  • ขอถามคุณหมอหน่อยนะครับ ผมมีอาการกลามเนือใบหน้าเบียวเกินจากการรถชนจนให้ในฐานกะโหลกร้าว แต่ตอนนี้ผานมา2ปีละครับยังไม่หายเลยได้กลับมาปะมาณ60-70% พูดปากก็กว้างไม่เท่ากัน ตาลืมได้ไม่เท่ากัน เวลากินอาหารหรือแม้แต่น้ำบางทีน้ำตาก็ไหล อาการแบบนี้พอจะมีทางรักษาไหมครับ

    สวัสดีค่ะ 

    ความรุนแรงของเส้นประสาทบาดเจ็บแบ่งเป็น 5 ระดับ หากบาดเจ็บเล็กน้อย เส้นประสาทจะใช้เวลาฟื้นตัวประมาณ 2-3 สัปดาห์ หากรุนแรงมากอาจใช้เวลานานหลายเดือน หากอัมพาตของเส้นประสาทนานเกิน 6 เดือน โอกาสฟื้นตัวน้อยลงตามเวลาค่ะ โดยทั่วไปหากการบาดเจ็บของเส้นประสาทไม่มาก มักฝึกทำกายภาพบำบัดของใบหน้าเพื่อฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและส่งเสริมการฟื้นตัวของเส้นประสาทค่ะ

    แพทย์พิจารณาการผ่าตัดซ่อมเส้นประสาทจะประเมิณจากระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ ตำแหน่ง ระยะเวลา ความพร้อมของผู้ป่วย เป็นต้น หากตำแหน่งการบาดเจ็บอยู่ในบริเวณสำคัญ การรักษาโดยการผ่าตัดจึงเป็นเรื่องยาก และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ค่ะ การรักษาอื่น เช่น การผ่าตัดตกแต่งหนังตา การใช้น้ำตาเทียม กายภาพบำบัดฝึกการพูด กลืน แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ที่ให้การรักษา แพทย์ศัลยกรรม แผนกกายภาพบำบัดการพูดและกลืน เป็นกำลังใจให้นะคะ