ถามแพทย์

 • จะรู้ได้อย่างไรว่ายาฝังคุมกำเนิดที่ฝังไปเสื่อมสภาพหรือไม่

 •  Putter Thiraphat
  สมาชิก
  แล้วปัจจัยหรือการกระทำอะไรบ้าง ที่ส่งผลทำให้ยาฝังคุมกำเนิดประสิทธิภาพลดลงครับ (ปฏิกิริยาต่อยาตัวอื่น? อะไรบ้าง)

   สวัสดีค่ะ คุณ Putter Thiraphat

  ยาคุมกำเนิดแบบฝัง จะเป็นตัวยาฮอร์โมนโปรเจสตินค่ะ 

  ตัวยาโปรเจสตินนี้ ยาบางชนิดสามารถทำให้ยาตัวยานี้มีประสิทธิภาพลดลงได้บ้าง ได้แก่ ยาต้านวัณโรค (Rifampicin), ยารักษาโรคเอดส์ และยารักษาโรคลมชัก 

  ส่วนหลอดยาที่ฝังลงไป หากไม่ได้รับการกระทบกระเทือนจนหักงอ รวมไปถึงการรับบริการการฝังยาคุมกำเนิดในสถานพยาบาลที่ได้คุณภาพ ก็จะไม่ปัญหาเรื่องการเสื่อมของยาจากขั้นตอนการฝังยาหรือบรรจุภัณฑ์ยานะคะ

  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ