ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ ใส่ถุงยาง อวัยวะเพศชายไม่แข็ง จะท้องไหม

 •  Languor
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ คุณหมอพอดีว่ามีอะไรกับแฟนน้ำแรกเสร็จใส่ถุง น้ำสองใส่ถุงแต่ไม่ได้เช็ดน้องชาย น้องชายไม่แข็ง แบบนี้จะท้องไหมคะ?

  สวัสดีค่ะ คุณ Languor,

                     การมีเพศสัมพันธ์โดยการใช้ถุงยางอนามัยนั้น หากใช้ได้อย่างถูกต้องและไม่มีการฉีกขาดหรือรั่วซึม ถุงยางก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 98% หรือมีโอกาสตั้งครรภ์ประมาณ 2% แต่หากใช้ไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ถุงยางขนาดที่ไม่พอดีกับอวัยวะเพศชาย ใช้วาสลีนทาถุงยาง ใช้ถุงยางอนามัยซ้ำ ใส่ถุงยางอนามัยซ้อนกัน ดึงอวัยวะเพศชายออกจากช่องคลอดเมื่ออ่อนตัวลงแล้ว หรืออวัยวะเพศแข็งตัวไม่เต็มที่ หรือถุงยางเสื่อมสภาพ มีการฉีดขาดหรือรั่วซึม โอกาสในการตั้งครรภ์ก็ย่อมจะมากขึ้นค่ะ

                     อย่างไรก็ตาม โอกาสในการตั้งครรภ์ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น อยู่ในระยะปลอดภัยหรือไม่ ปริมาณและความแข็งแรงของอสุจิ เป็นต้น