ถามแพทย์

  • ฝังยาคุมมาได้ปีกว่า ประจำเดือนไม่มา 2 เดือน จะท้องไหม

  • คือฝังยาคุมมาได้ปีกว่าแล้วค่ะแต่มีเพศสัมพันบ่อยมากเกือบทุกวันหลั่งในตลอดตอนนี้ประจำเดือนไม่มา2เดือนแล้วค่ะมีสิทท้องไหมค่ะ

     สวัสดีค่ะ คุณ ชื่อ'ต๊ะ กะ ชื่อ'รัตน์,

                     ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ของยาฝังคุมกำเนิดถือว่าดีมาก โดยมีโอกาสที่จะเกิดการตั้งครรภ์ได้เพียง 0.05% หรือเท่ากับ 1 ใน 2000 คน หากเทียบกับยาฉีดคุมกำเนิด (ที่ฉีดอย่างถูกต้อง) จะมีประสิทธิภาพประมาณ 0.2% ดังนั้นหากฝังยามาได้ 1 ปีแล้ว โอกาสที่จะเกิดการตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อยอย่างยิ่ง

                   สำหรับผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิด ที่พบได้บ่อยคือ การมีเลือดออกกะปริดกะปรอย ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ประจำเดือนมาบ่อย โดยเฉพาะในช่วง 1 ปีแรก แต่ในบางรายประจำเดือนอาจมาน้อยและอาจขาดหายไปได้ ดังนั้นการที่ประจำเดือนไม่มา จึงน่าจะเป็นผลจากยาฝังคุมกำเนิดมากกว่าการตั้งครรภ์ค่ะ