ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 29-31 ต.ค. มีเพศสัมพันธ์วันที่ 4 พ.ย. หลั่งนอก จะท้องไหม

 •  jarinyaporn
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ ประจำเดือนวันแรกครั้งล่าสุดของหนูคือ 29 ตุลาคม เป็นถึงวันที่31 ตุลาคมค่ะ ต่อมา วันที่ 4 พฤศจิกายน หนูมีอะไรกับแฟน โดยการใช้วิธีหลั่งนอก 2 ครั้ง ห่างกันประมาน 4-5ชั่วโมง จะมีโอกาสท้องไหมค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ jarinyaporn,

                        หากประจำเดือนมา 29 ต.ค. การมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 4 พ.ย. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 7 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ซึ่งถือว่าอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อยมาก ทั้งนี้โดยปกติต้องมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนไม่น้อยกว่า 24 วันด้วย

                         การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้วิธีการหลั่งนอกนั้น ถือเป็นวิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพต่ำ หากไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ในระยะปลอดภัย ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4%-22% ค่ะ