ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 12, 24 มิ.ย. และ 4 ก.ค. มีเพศสัมพันธ์ จะเป็นอะไรไหม

 •  Sawinee Parnwong
  สมาชิก
  คือเดือนที่แล้วประจำเดือนมา2รอบ คือวันที่12และ24 แล้วเดือนนี้มาวันที่4 แล้วไม่ได้กินยาคุม มีเพสสัมพันกับแฟน จะเป้นอะไรไหมค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Sawinee Parnwong,

                  การมีเลือดออกในวันที่ 12 มิ.ย. 24 มิ.ย. และ 4 ก.ค. ถือว่ามีอาการเลือดออกผิดปกติ โดยอาจเกิดได้จาก

                1.การตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น แต่จะมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                2. มีมดลูกอักเสบ แต่จะมีอาการตกขาวที่ผิดปกติและอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                3. การทำงานผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ เช่น ภาวะที่มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ (PCOS) 

                4. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก

                5. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ เป็นต้น

                6. จากการใช้ฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ รวมถึงยาบางอย่าง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ยาต้านเศร้า เป็นต้น

                 ในเบื้องต้น ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อน หากตรวจไม่พบ แต่ยังคงมีเลือดออกมาบ่อย หรืออกกะปริดกะปรอย หรือมีปวดท้องน้อย แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ