ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์หลังมีประจำเดือน 1 อาทิตย์ ประจำเดือนยังไม่มา ตรวจแล้วไม่ท้อง จะท้องไหมค่ะ ??

 •  Khanittha
  สมาชิก
  ประจำเดือนล่าสุด 14-18 มกรา มีเพศสัมพันกับแฟน 24และ27มกรา ตรวจการตั้งครรภ์วันที่16กุมพา ผลขึ้นขีดเดียวตรวจตอนตื่นนอน แต่ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา แบบนี้จะท้องไหมค่ะ ผลที่ตรวจไปอาจผิดพลาดได้ไหม
  สวัสดีครับ ในกรณีที่รอบเดือนมาสม่ำเสมอทุก 28 วัน ถ้าประจำเดือนมาวันแรก 14 มกราคม จะมีการตกไข่ในช่วงวันที่ 26-27 มกราคม การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันนี้มีโอกาสเกิดการปฏิสนธิของไข่และอสุจิ เกิดการตั้งครรภ์ได้ การตรวจการตั้งครรภ์ ผลตรวจจะแม่นยำถ้าตรวจหลังขาดประจำเดือน 1-2 สัปดาห์ ในกรณีของคุณ ประจำเดือนเดือนนี้ควรมาวันแรกในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ ดังนั้นการตรวจการตั้งครรภ์ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ก็สามารถเชื่อถือได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามหากประจำเดือนยังไม่มาหมอแนะนำให้ตรวจอีกครั้งในอีกสัปดาห์ถัดไปครับ
  Khanittha  Khanittha
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ 30 32 หรือ35 ก็มีค่ะ มีแอพพลิเคชั่นจดบันทึกประจำเดือน แล้วแอพพลิเคชั่นบอกว่า ประจำเดือนจะมาวันที่ 16กุมพา แต่ก็ยังไม่มาค่ะ