ถามแพทย์

 • มีประจำเดือนมา 5 วันตลอด มีระยะห่างที่ 26,31,28 วัน สม่ำเสมอไหม ล่าสุดมีเพศสัมพันธ์ 4 เม.ย.จะท้องไหม

 •  Jirawan in-po
  สมาชิก
  แฟนมีรอบเดือน(เริ่มนับจากหลังมีประจำเดือน1วัน-วันแรกของประจำเดือนใหม่)มาประมาณ5วันตลอด 21ต.ค-15พ.ย 26วัน 16 พ.ย-16 ธ.ค. 31วัน 17 ธ.ค-13 ม.ค. 28 วัน 14 ม.ค-10 ก.พ. 28 วัน 11 ก.พ-10 มีนา. 28วัน แล้วมีเพศสัมพันธ์กันวันที่5เมษาจะท้องมั้ย แล้วถือว่ารอบเดือนมาปกติสม่ำเสมอมั้ย

  สวัสดีค่ะ คุณ Pattarapon onkam,

                      หากนับระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนตั้งแต่เมื่อ 8 ต.ค. 61 ได้ 26 วัน 31 วัน 28 วัน 28 วัน และ 28 วัน ถือว่ามีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอดีค่ะ

                      และหากประจำเดือนในครั้งล่าสุด มาวันที่ 10 มี.ค. ประจำเดือนในรอบถัดไป ก็น่าจะมาในวันที่ 7-8 เม.ย. ดังนั้น การมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 5 เม.ย. ก็จะถือว่าอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก แต่หากประจำเดือนไม่มาภายใน 7 วันนับจากวันที่ 5 เม.ย. คือไม่มาภายในวันที่12 เม.ย. ก็จะถือว่าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์ย่อมมีได้