ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์หลังหมดประจำเดือน ใช้ยาคุมฉุกเฉิน 5 วันต่อมามีเลือดออก จะท้องไหม

 •  Taksin Po Sing
  สมาชิก
  แฟนผมมีประจำเดือนวันที่ 10-16 ต.ค แล้วมี พสพ วันที่18หลั่งในเลยกินยาคุมฉุกเฉินไปแล้ววันที่23 ต.ค ก็มี ปจด อีกรอบ แบบนี้มีโอกาศท้องใหมครับแล้วเลือดที่ออกมาใช่ประจำเดือนใหม?

  สวัสดีค่ะ คุณ Taksin Po Sing,

                 หากเริ่มมีประจำเดือนวันแรกคือ 10 ต.ค. แล้วมีเพศสัมพันธ์วันที่ 18 ต.ค. ซึ่งนับได้ 9 วันนับตั้งแต่วันที่ประจำเดือนมา จึงไม่ถือว่าอยู่ในระยะปลอดภัย 7 วัน โอกาสที่จะตั้งครรภ์จึงมีได้ 

                  สำหรับการใช้ยาคุมฉุกเฉินนั้น ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการทานยาเม็ดแรกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ค่ะ หากทานได้รวดเร็วภายใน 12 ชั่วโมง จะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ถึง 95% แต่หากทานล่าช้ากว่านั้น ประสิทธิภาพในการป้องกันก็จะลดลงเรื่อยๆ จนแทบไม่สามารถป้องกันได้ หากเลย 72 ชั่วโมงไปแล้ว

                  ผลข้างเคียงของยาคุมฉุกเฉินอย่างหนึ่งคือทำให้มีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติได้ในช่วง 1 สัปดาห์หลังทานยา  ซึ่งเลือดมักออกได้นานตั้งแต่ 1-4 วัน และอาจทำให้ประจำเดือนในรอบถัดไปมาช้าหรือเร็วกว่าปกติได้ ดังนั้นเลือดที่ออกในวันที่ 23 ต.ค.จึงน่าจะเป็นผลข้างเคียงของยาคุมฉุกเฉิน ไม่น่าใช่ประจำเดือนค่ะ