ถามแพทย์

 • เลือดที่เข้าปากจะต้องมีปริมาณมากไหมจึงจะทำให้ติดเชื้อ HIV ได้

 •  ninaa
  สมาชิก
  เลือดที่เข้าปากจะต้องมีปริมาณมากไหมค่ะจึงจะทำให้ติดเชื้อ hiv ได้ หากปากมีแผลที่เกิดจากการดูดปากตัวเองแล้วเยื้อบุในปากลอกพอผ่านไปประมาณ 12 ชม. นิ้วคนอื่นที่มีแผลเลือดออกนิดหน่อยเข้าปากจะทำให้ติดhiv ได้ไหมค่ะ คือเนื่องจากลูกได้ดูดปากตัวเองจนเยื้อบุปากลอกพอผ่านไปประมาณ 12 ชม. คนที่เล่นกับลูกเขามีแผลที่นิ้วมีเลือดออกนิดหน่อยไม่มาก หลักจากที่เขาเกิดบาดแผลประมาณ 1 ชม. เขาถึงมาเล่นกับลูกเรา เราไม่แน่ใจว่านิ้วที่เป็นแผลของเราจะเข้าปากลูกเราไหม หากนิ้วที่เป็นแผลของเขาเข้าปากลูกเรา ลูกเราจะติด hiv ได้ไหมค่ะ ถ้าหากเขามีเชื้อ hiv
  สวัสดีค่ะ คุณ ninaa @@การติดเชื้อเอชไอวี สามารถติดได้จาก 3ทางหลัก ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ทางช่องคลอดหรือทางทวาารหนัก, จากแม่สู่ลูกตอนคลอด และการใช้ของที่มีส่วนประกอบของเลือดร่วมกับผู้อื่น เช่น การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การสัก การใช้มีดโกนหนวดร่วมกัน เป็นต้น @การที่มีแผลในปากแล้วเอาปากไปสัมผัสกับแผลของคนไข้ที่มีเชื้อเอชไอวีนั้น หากคนไข้ที่มีเชื้อเอชไอวีนั้นมีปริมาณเชื้อจำนวนมาก คิดว่า ยังมีโอกาสติดเชื้อได้ค่ะ @ดังนั้นจากที่คุณ ninaa เล่ามา หากลูกเอาปากไปดูด หรือสัมผัสกับแผลผู้ติดเอชไอวีอย่างชัดเจน ควรพาลูกไปพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ
  ninaa  ninaa
  สมาชิก
  ไม่แน่ใจว่าลูกได้ดูดหรือเปล่าค่ะ และก็ไม่ทราบว่าเขามีเชื้อไหมค่ะ