ถามแพทย์

 • เอายาคุมทั่วไปมาประยุกต์ทานแบบคุมฉุกเฉินอย่างไร

 •  Mingkula
  สมาชิก
  ได้อ่านกระทู้การคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินแล้วยาคุมกำเนิดแบบรายเดือนสามารถประยุกต์เป็นแบบฉุกเฉินได้ โดยกินครั้งแรกสองเม็ดแรกหลังจากมีเพศสัมพันธ์หรือภายใน72ชั่วโมงแล้วกินครั้งที่2อีก2เม็ดในเวลาที่ห่างจากครั้งแรก12ชั่วโมงแล้วยาเม็ดต่อไปจะกินเวลาไหน สมมุติ➡กินยาครั้งที่1ตอนเที่ยงคืน กินยาคร้งที่2ตอนเที่ยงวัน ครั้งที่3ควรกินเวลาใด?เที่ยงคืนหรือเที่ยงวัน
  Mingkula  Natthaphat
  แพทย์

  สวัสดีค่ะ

  การคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินทำได้หลายวิธี การนำยาคุมกำเนิดทั่วไปมาประยุกต์ใช้เป็นหนึ่งในวิธีที่มีการใช้กันค่ะ 

  โดยหลักการนี้จำต้องทานยาเม็ดฮอร์โมนรวมให้ได้ปริมาณ ethinyl estradiol 100 ไมโครกรัม และ dl-norgestrel 1 มก. ต่อการทาน 1 ครั้ง และทานแบบนี้ทั้งหมด 2 ครั้งห่างกันครั้งละ 12 ชั่วโมงค่ะ

  ซึ่งในยาเม็ดฮอร์โมนรวม 1 เม็ด จะมี ethinyl estradiol 30 -50 ไมโครกรัมค่ะ แปลว่าต้องทานครั้งละ 2-4 เม็ดขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของยาคุมที่ซื้อมาใช้ค่ะ

  จะเห็นได้ว่าการประยุกต์ใช้วิธีนี้ค่อนข้างละเอียดและแตกต่างกันไปขึ้นกับชนิดยาที่คนไข้มีค่ะ ทำให้ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนของการรับประทานและทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันทำได้ไม่เต็มที่ รวมถึงทั้งการทานยาคุมกำเนิดทั่วไปในปริมาณครั้งละมากๆ ทำให้เกิดผลข้างเคียง ทั้งปวดหัว คลื่นไส้อาเจียนมากกว่าที่ทานตามธรรมดาค่ะ 

  ขอแนะนำให้คุณ pat ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะน่าจะใช้ได้ง่ายกว่าค่ะ หากต้องการใช้วิธีประยุกต์แบบนี้จริงๆ แนะนำให้นำยามาให้แพทย์ช่วยคำนวณให้จะเหมาะสมกว่าค่ะ