ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์วันแรกของประจำเดือน ปวดท้องน้อย ตรวจครรภ์ขึ้นขีดเดียว อยากทราบว่าเป็นอะไร

 • พอดีมีเรื่องมาถามคะหนูมีอะไรกะแฟนวันที่11พ.ย60เป็นวันที่มีประจำเดือนวันแรก-17พ.ยหายคะแล้ววันที่27พ.ยก้อมาอีกมาได้สามวันคะพอมาเดือนนี่ประจำเดือนต้ิงมาวันที่11แต่ไม่มาเลยลองตรจวว่าท้องรึป่าวคะแต่ขึ้นขีดเดี่ยวแล้วปวดท้องน้อยคะอยากทราบว่าเป็นอะไรรึป่าวหรืออาจจะท้องรึป่าวคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ อ้ายเก่งเรื่องลืม น้องเก่งเรื่องจำ,

                   หากมีประจำเดือนมาในวันที่ 11 พ.ย. และ 27 พ.ย.นั้น เท่ากับมีระยะห่างระหว่างรอบเดือนห่างกันน้อยกว่า 21 วัน ถือเป็นอาการที่ผิดปกติค่ะ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

                1. การตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ เป็นต้น แต่เนื่องจากได้ลองตรวจดูการตั้งครรภ์ไปแล้ว พบขึ้นขีดเดียว ก็ไม่น่าใช่ค่ะ

                2. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ซีสต์หรือก้อนเนื้อที่รังไข่ มะเร็งรังไข่ เป็นต้น

                3. การทำงานผลิตฮอรโมนของรังไข่ผิดปกติ เช่น ภาวะที่มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ (PCOS) หรือเป็นผลจากการทำงานที่ของรังไข่ผิดปกติในช่วงวัยใกล้หมดประจำเดือนก็ได้

                4 จากการใช้ฮอร์โมน เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด  รวมถึงยาบางอย่าง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ยาต้านเศร้า เป็นต้น 

                5. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ เกร็ดเลือดทำงานผิดปกติ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ เป็นต้น

                แนะนำให้ลองสังเกตประจำเดือนต่อไปก่อนค่ะ หากประจำเดือนในรอบต่อไปยังคงมาผิดปกติ เช่น มาห่างจากครั้งที่มาล่าสุดคือ 27 พ.ย.นับได้น้อยกว่า 21 วัน หรือประจำเดือนขาดหายไป หรือประจำเดือนมาปริมาณมาก มานานกว่าปกติ ปวดประจำเดือนมาก หรือมีอาการปวดท้องน้อยบ่อยๆ ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ