ถามแพทย์

 • เลือดออกตอนถ่ายเป็นริดสีดวงหรือไม่

 •  ปอ' ซีอาร์
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ คุณ ปอ'ซีอาร์

  ภาวะมีเลือดออกทางทวารหนักช่วงเบ่งถ่ายอุจจาระ หรือเลือดที่ออกมาพร้อมกับการถ่ายอุจจาระ เป็นอาการที่พบได้บ่อยค่ะ และเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะ โดยสาเหตุที่พบบ่อยได้แก่

  1. ริดสีดวงทวารหนัก ทำให้เลือดออกมาได้เวลาโดนครูดด้วยก้อนอุจจาระและมีเลือดออกเป็นสีแดงสดหยดออกมาพร้อมถ่ายอุจจาระหรือหลังถ่ายอุจจาระค่ะ นอกจากนั้นอาจมีอาการคัน เจ็บและปวดบริเวณทวารหนัก ร่วมด้วยค่ะ

  2. มีแผลที่ทวารหนัก ซึ่งมักจะมีเลือดสีแดงสดติดออกมากับก้อนอุจจาระหรือติดอยู่ที่ก้น อาจเป็นเลือดปนออกมาเมื่อใช้กระดาษเช็ดก้นค่ะ และมักจะสัมพันธ์กับประวัติท้องผูกและมีอาการเจ็บก้นด้วยค่ะ

  3. มีเลือดออกที่ลำไส้ใหญ่หรือบริเวณทวารหนักจากสาเหตุอื่นๆ เช่น มีแผล มีเนื้องอก การติดเชื้อ เป็นต้นค่ะ

  การดูแลรักษาเบื้องต้นทำได้โดย การป้องกันไม่ให้ท้องผูก เช่น กินอาหารที่มีกากมากขึ้น(ผัก ผลไม้) ดื่มน้ำให้มากขึ้น ถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลา ไม่เบ่งอุจจาระแรงเกินไป บางคนอาจจะจำเป็นต้องใช้ยาระบายในช่วงนี้เพื่อให้ก้อนอุจจาระนิ่มลงและถ่ายง่ายโดยไม่ต้องเบ่งแรงค่ะ รวมถึงแช่นำ้อุ่นบริเวณก้นจะช่วยลดอาการเจ็บได้ค่ะ

  หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีเลือดออกปริมาณมากขึ้น หรือมีอาการเจ็บบริเวณก้น ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะ เพื่อตรวจร่างกายโดยละเอียด รวมถึงตรวจบริเวณทวารหนักค่ะ ว่ามีแผลหรือไม่ มีริดสีดวงหรือมีก้อนผิดปกติหรือไม่ค่ะ เพื่อให้ได้การวินิจฉัยและดูแลรักษาที่ถูกต้องค่ะ

  หากเป็นโรคริดสีดวงทวาร สามารถรักษาได้หลายวิธี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดและระดับความรุนแรง และความต้องการของผู้ป่วยเอง ในกรณีที่ไม่รุนแรง แพทย์จะแนะนำวิธีการดูแลตนเองที่บ้าน โดยให้รับประทานอาหารที่มีกากใยเพิ่มขึ้น ดูแลบริเวณที่เป็นริดสีดวงทวารให้แห้งและสะอาด รวมไปถึงมีการแช่น้ำอุ่นบริเวณก้นเป็นประจำ ร่วมกับการรับประทานยาในกลุ่มแก้ปวดและยาทาเพื่อให้ปวดลดลง รวมถึงให้ยาระบายหากมีภาวะท้องผูกร่วมด้วยค่ะ

  หากเป็นขั้นรุนแรงหรืออาการของโรคส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน แพทย์อาจใช้การรักษาด้วยวิธีอื่นเพิ่มเติม เช่น การใช้ยางรัด การฉีดยา การจี้ หรือการผ่าตัดริดสีดวงทวารออก โดยพิจารณาถึงความสมัครใจของผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาค่ะ

  อ่านเพิ่มเติมเรื่องริดสีดวงได้ที่นี่ค่ะ ริดสีดวงทวาร