ถามแพทย์

 • คุณย่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง" ดิฉันจึงอยากทราบว่า เราควรดูแลท่านอย่างไร ในเรื่องการกิน ฯลฯ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

 •  Nonthicha Butwiset
  สมาชิก

    เมื่อวานย่าของดิฉันมีอาการปวดหัวรุนแรง จึงพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลในอำเภอ คุณหมอบอกว่า "คุณย่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง" ดิฉันจึงอยากทราบว่า เราควรดูแลท่านอย่างไร ในเรื่องการกิน ฯลฯ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

   

  สวัสดีค่ะ คุณ Nonthicha

   

  การรักษาความดันโลหิตสูง แพทย์จะพิจารณาตั้งแต่ ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง, สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง, โรคร่วมอื่น เช่น เบาหวาน  โรคไตวายเรื้อรัง โรคไขมันในเลือดสูง และรวมถึงภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง เช่น โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดที่ไต โรคหลอดเลือดที่สมอง เป็นต้น เพื่อตั้งเป้าหมายการคุมระดับความดันโลหิตและการให้การรักษา ซึ่งการรักษาจะแบ่ง 2 ส่วนหลัก คือ

   

  ·         การรักษาโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต ได้แก่ งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การออกกำลังกาย การจำกัดโซเดียมในอาหาร เป็นต้น

   

  ·         การรักษาโดยการใช้ยาลดความดันโลหิต

   

  นอกจากนี้แนะนำให้ผู้ป่วยวัดความดันโลหิตเองที่บ้านโดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ โดยแนะนำให้วัดวันละ 2 ครั้ง โดยช่วงเช้าก่อนรับประทานยาให้วัดความดันโลหิต 2 ครั้ง และ ช่วงเย็นอีก 2 ครั้ง รวมเป็น 4 ครั้ง เป็นเวลา 3-7 วันก่อนพบแพทย์แล้วนำผลดังกล่าวไปให้แพทย์เพื่อประกอบการรักษา

   

  ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตให้เหมาะสม,  วัดความดันโลหิตเองที่บ้าน, รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ ไม่แนะนำให้ผู้ป่วยปรับขนาดยาหรือหยุดยาลดความดันโลหิตด้วยตนเอง และติดตามการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องค่ะ