ถามแพทย์

 • เคยให้แฟนกินยาคุมฉุกเฉินแล้วแต่ประจำเดือนก็มาตรงรอบ ถ้าครั้งนี้ให้กินเหมือนเดิมอีกจะป้องกันได้ไหม

 • ตอนนั้นให้กินหลังมีเพศสัมพัน5ซม แต่เดือนนี้ให้กินหลังมีเพศสัมพัน14ซมคือวามันจะป้องกันได้จริงใหมคับครั้งนี้

  สวัสดีค่ะ คุณ วัยรุ่น' สร้างฝัน,

                      ประสิทธิภาพในการป้องกันของยาคุมฉุกเฉิน จะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการทานหลังจากมีเพศสัมพันธ์ค่ะ โดยหากในครั้งนี้ได้ทานเม็ดแรกที่ 14 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ และได้ทานยาคุมเม็ดที่ 2 หลังจากทานเม็ดแรกไปแล้ว 12 ชั่วโมง ยาจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85% ค่ะ

                   หากมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ ไม่ควรใช้ยาคุมฉุกเฉินเป็นประจำค่ะ เพราะอาจทำให้รังไข่ทำงานผิดปกติได้ และการใช้ยาคุมฉุกเฉินบ่อยๆ ติดๆ กันเป็นประจำ ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดก็จะลดลงเรื่อยๆ ได้ค่ะ

                   โอกาสในการตั้งครรภ์จากการใช้ยาคุมฉุกเฉินเพื่อคุมกำเนิดนั้นถือว่ามากเมื่อเทียบกับการใช้คุมกำเนิดอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าค่ะ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด เป็นต้น และอาจใช้ถุงยางอนามัยร่วมไปด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะ ซึ่งหากใช้วิธีดังกล่าว โอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็จะน้อยกว่า 1% ค่ะ

  แต่ไส่ถุงอยู่น่ะคับแตกในตอนถอดออกมาน้ำอสุจิก็อยู่ในถุง

  หากใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วย โอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็จะน้อยลงไปค่ะ

  อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้กล่าวไป หากมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ ไม่ควรใช้ยาคุมฉุกเฉินเป็นประจำค่ะ เพราะอาจทำให้รังไข่ทำงานผิดปกติได้ และการใช้ยาคุมฉุกเฉินบ่อยๆ ติดๆ กันเป็นประจำ ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดก็จะลดลงเรื่อยๆ ได้ค่ะ