ถามแพทย์

 • คิดมาก มากเลยคะ

 • เพิ่งผ่านมา3วันได้พาลูกที่เพิ่งให้คีโมลงไปซื้อขนม แต่ก่อนหน้าที่จะซื้อขนมมีผู้ป่วยเป็นวัณโรคเขามาซื้อของซึ่งตอนนั้นน้องได้ปิดปากด้วยหน้ากากอนามัย แต่หลังจากนั้นน้องได้ซื้อไอติมแล้วกิน จะได้รับเชื้อวัณโรคไหมคะ และสามารถพาน้องไปตรวจได้เลยหรือไม่ตอนนี้เข้าที่4 แล้วคะ สามารถไปตรวจได้ไหมกังวลมากเลยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ สระทองจันทร์ ภาวินีย์,

                     การติดโรควัณโรค จะติดจากการหายใจเอาอากาศที่มีละอองเสมหะที่มีเชื้อเข้าไป ซึ่งเกิดได้จากการที่ผู้ป่วยไอ จาม รวมไปถึงการพูดคุยหรือร้องเพลง หรือตืดจากการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคอย่างใกล้ชิดติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ  เช่น การอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน 

                     ดังนั้น การแค่เดินไปซื้อของที่มีผู้ป่วยวัณโรคเดินมาก่อน ไม่น่าทำให้เกิดการติดเชื้อได้ หากผู้ป่วยไม่ได้ไอหรือจามใส่น้องโดยตรงค่ะ

                    แต่หากเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกายได้ จะยังไม่มีอาการใดๆ และยังไม่สามารถตรวจพบได้ ต้องรอหลังจากนั้นประมาณ 4 อาทิตย์ ร่างกายจะเริ่มมีปฏิกิริยากับเชื้อวัณโรค แต่โดยส่วนใหญ่ ในร่างกายของคนที่มีภูมิคุ้มกันแข็งแรง จะสามารถควบคุมเชื้อวัณโรคให้สงบนิ่งได้ คือควบคุมเชื้อให้อยู่ใน ระยะแฝง ซึ่งจะไม่มีอาการของโรค และไม่แพร่เชื้อ ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ที่มีเชื้อในระยะแฝง ประมาณ 10 % จะพัฒนาไปเป็นวัณโรคปอดภายใน 10 ปี แต่ในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือในเป็นเด็กเล็ก มักจะไม่ได้เข้าสู่ระยะแฝง แต่จะแสดงอาการออกมาภายในไม่นาน

                        ดังนั้น แนะนำให้รอดูอาการไปก่อนประมาณ 4 สัปดาห์ค่ะ หากน้องเริ่มมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ มีเสมหะ เหนื่อยง่าย น้ำหนักตัวลด หรือไม่มีน้ำหนักขึ้น จึงควรพบแพทย์เพื่อตรวจว่าเกิดการติดเชื้อและเป็นวัณโรคหรือไม่ค่ะ